top of page
2022-12-17 SGP - Vánoční Akademie - 003.jpg

GYMNASTIKA PRO KLUKY

Hodiny pod vedením účastníka Mistrovství světa ve sportovní gymnastice. Trenér Jirka kluky vede disciplíně, motivuje je a podporuje. Chce, aby je gymnastika především bavila, naučili se něco nového a zvládli překonat překážky. Družstvo trénuje 1-2x týdně

Trénink probíhá hodinu, zpravidla jednou v týdnu. Na hodině máme zahrnuty všechny důležité části gymnastického tréninku - rozcvičení, protažení, zpevňování, cvičení na nářadí a krátké posilování. Cvičíme na pružné akrobacii, trampolínách, bradlech

a přeskoku.

Gymnastika pro kluky je určena pro děti od 8 let.

GYMNASTIKA PRO KLUKY

MLADŠÍ
ročníky
2014,2013,2012

STARŠÍ
ročníky
2011 - starší

OBSAZENOST SKUPINY

Na hodině je maximálně 15 dětí ve skupině.

V naší tělocvičně nabízíme i soukromé hodiny. V případě zájmu se prosím informujte u Vašeho trenéra nebo na emailu.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Cena je členským příspěvkem sportovního týmu na školní pololetí. Nejedná se tedy o kurzovné, a proto zmeškané hodiny nejsou nahrazovány. 

Přihláška je závazná až po uhrazení platby.

 

Poplatek je po uhrazení nevratný. V případě ojedinělých situací (přestěhování, úraz...) je řešeno individuálně. Po vyplnění závazné přihlášky Vám na účet přijde faktura s platebními údaji.

Cena:

1 trénink v týdnu       2 340 Kč/pololetí

2 tréninky v týdnu    3 000 Kč/pololetí

STŘEDA

17-18 

starší skupina

TRÉNINKY KLUCI TĚLOCVIČNA STĚŽERY

18-19 

STŘEDA

PÁTEK

17-18 

PÁTEK

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

15-16

16-17

ÚTERÝ

PÁTEK 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KLUCI

Vyberte si den v týdnu, kdy s námi budete cvičit:
Vyberte si hodinu:
bottom of page